Lid worden

Lidmaatschap:

Iedere ondernemer die de Bon Boys een warm hart toedraagt kan lid worden van de Business Club ‘Bouwen aan Bon Boys’.

Lidmaatschap bedraagt EU 1.000,00 per bedrijf (1 lid) per seizoen van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Beëindiging lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 juni te worden doorgegeven. Inkomsten vanuit het lidmaatschap van BABB worden als volgt verdeeld:
• 50% naar de Bon Boys; besteding ten behoeve van de ontwikkeling van de jeugd van Bon Boys in de breedste zin van het woord;
• 50% voor activiteiten BABB.